Català

Aquest PRIMER TRIMESTRE treballarem:


 LA BIOGRAFIA

DEFINICIÓ A LA VIQUIPÈDIAGRAMÀTICA: ELS ADJECTIUS
Leandre, el nen horrible, és monstruós, fantasmagòric, horripilant, espantador, paorós, esverador…, i també és divertit, trapella, esbojarrat,
entremaliat, alegre, imaginatiu
 Totes aquestes paraules són adjectius.

1. Què són els adjectius?
  

  • Són paraules que s'empren per descriure o designar les característiques de les persones o de les coses. Acompanyen al nom que descriuen. Poden expressar tant qualitats com estats.

 L'al·lot divertit.  

El camí llarg.  

El ca enorme.

Preciosos ulls.


Exercici:

1. Rellegeix el primer capítol d'en Leandre per trobar els adjectius que el descriuen. 
Apunte'ls a la teva llibreta i si n'hi ha algun que no entenguis, empra el diccionari apuntant al costat el seu significat. 

Exercici:
2. Gènere i nombre de L'adjectiu.

Gènere: masculí o femení.
Nombre: singular o plural.
 
L'adjectiu ha de concordar en gènere i nombre obligatòriament amb el nom que acompanyen 

Ex dels adjectius variables:
company simpàtic (masculí i singular)
companya simpàtica (femení i singular) 
companys simpàtics (masculí i plural)
companyes simpàtiques (femení i plural)
  
En canvi, n'hi d'altres que no varien, són els adjectius invariables, presenten la mateixa forma per al masculí i per al femení. 

Ex: un cometa brillant, una estrella brillant.
 Un llibre interessant, una cançó interessant.
 


3. Graus de L'adjectiu.

Els adjectius expressen qualitats. Les qualitats es poden tenir en diferents graus, amb més o menys intensitat. 

Els graus de l'adjectius són tres: positiu, comparatiu i superlatiu.
  ACTIVITATS  GRAUS ADJECTIUS  
http://primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/adjectiu/adjectiu.html

 LA SÍL·LABA/ELS DIFTONGS

LA SÍL·LABA

Activitats online:
Comptem síl·labes 
Separem les síl·labes 

Exercici de partició de síl·labes (amb solució) 
PRACTIQUEM ELS DÍGRAFS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada